Politica de confidentialitate

PRECIZARI PRIVIND DATELE PERSONALE

            Va informam ca datele  dumneavoastra  personale servesc exclusiv activitatii firmei MOBILITY & DEVELOPMENT SRL, iar utilizarea lor respecta integral prevederile REGULAMENTUL 2016/679/UE. (numit in continuare GPDR)

Datele dvs. cu caracter personal   sunt prelucrate :

            -in scopul aducerii la indeplinire a obligatiilor contractuale care ne revin;

            -pentru indeplinirea obligatiilor care ne sunt impuse de legislatia aplicabila;

            -pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terrorism.

Datele nu sunt puse la dispozitia unui beneficiar, colaborator sau tert al MOBILITY & DEVELOPMENT SRL  cu exceptia autoritatilor abilitate prin lege sa le solicite. Datele sunt prelucrate de catre MOBILITY & DEVELOPMENT SRL  asa cum au fost furnizate de dumneavoastra, dumneavoastra beneficiind de toate drepturile conferite de regulamentul mentionat mai sus.

            Datele personale vor fi pastrate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele.

            Aveti dreptul de a retrage in orice moment consimtamantul, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuata in baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

        Va aducem la cunostinta obligativitatea completarii tuturor datelor  personale ce se gasesc pe documentul comercial si sunt necesare completarii acestuia, in caz contrar nu se va da curs solicitarii dumneavoastra.

        In situatia in care doriti verificarea exactitatii datelor personale in evidenta MOBILITY & DEVELOPMENT SRL, puteti adresa o cerere societatii noastre, in care sunteti rugat sa precizati motivul verificarii. Puteti solicita rectificarea, actualizarea,stergerea datelor incomplete sau inexacte, pseudonomizarea, sau stergerea totala din evidentele noastre sau restrictionarea prelucrarii,precum si dreptul la portabilitatea datelor, in masura in care prezentati si o argumentare din care sa rezulte clar motivele intemeiate ale acestei actiuni.

        Aveti dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

        Este obligatoriu ca, in conformitate cu prevederile art.12 si 13 din GPDR, sa va informati reprezentantii si persoanele de contact(ale caror date le-ati mentionat in documentele comerciale completate) cu privire la prelucrarea datelor  personale de catre MOBILITY & DEVELOPMENT SRL.

        Pentru lamuriri suplimentare va punem la dispozitie pentru informare POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR  CU CARACTER PERSONAL elaborate de I MOBILITY & DEVELOPMENT SRL care  prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor prevăzut de Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

        Am lua la cunostinta ca MOBILITY & DEVELOPMENT SRL. procedeaza la prelucrarea datelor cu caracter personal in limitele prevazute in REGULAMENTULUI 2016/679/UE.

        Consimt in mod expres ca datele mele personale completate pe documentul commercial incheiat sa fie prelucrate de MOBILITY & DEVELOPMENT SRL  in conformitate  cu reglementarile regulamentului mentionat mai sus.

MOBILITY & DEVELOPMENT SRL